Odwodnienia i drenaże

Odwodnienia

Nasza firma zajmuje się drenowaniem terenów zagrożonych negatywnym działaniem wody. Odnawiamy tereny przeznaczone pod tereny zieleni, kostkę brukową i inne utwardzenia, wykonujemy odwodnienia budynków itp. Przed rozpoczęciem prac wykonujemy szczegółowe projekty instalacji, określamy warunki wodno-glebowe i dobieramy odpowienie warstwy odsączające.

Najbardziej popularne i najczęściej wykonywane prace:

  1. Drenaże opaskowe – utrzymują szybkie odporowadzenie nadmiaru wód, wokół fundamentów budynków
  2. Zagospodarowanie wody deszczowej z rynien, poprzez skierowanie jej do odpowiednich odbiorników
  3. Odwodnianie terenu – sieć drenów pozwala na korzystanie z ogrodu, bez względu na poziom opadów, jak również zapewnia roślinom odpowiednie warunki powietrzno – wodne