Nawierzchnie utwardzone

Nawierzchnie utwardzone

Budujemy:

  • Nawierzchnie brukowe
  • Nawierzchnie z kruszyw
  • Nawierzchnie z kratki trawnikowej
  • Nawierzchnie z podkładów kolejowych, drewna, betonu, kamienia

Zapewniamy kompleksowość usług:

  1. Prace geodezyjne
  2. Niwelacje terenu
  3. Korytowanie
  4. Naniesienie warstwy nośnej, podbudowy
  5. Zakładanie
  6. Wypełnienie

Budujemy: podjazdy, chodniki, ścieżki, tarasy, mury oporowe, schody, parkingi...